Lærebog i Muskuloskeletal Medicin

Det har i mange år været et ønske blandt manuel/muskuloskeletal medicinere at få en dansk lærebog i manuelle teknikker. Det er derfor glædeligt, at Forlaget Munksgaard Danmark har gjort det muligt at skabe denne lærebog for rygspecialister, hvor et bredt udsnit af manuelle teknikker, herunder også ekstremitetsrelaterede teknikker, demonstreres.

Vi er meget vel klar over, at reliability — reproducerbarhed og validitet — inden for manuelle diagnostiske og behandlingsmæssige teknikker er begrænset, men herved adskiller den manuelle medicin sig dog ikke væsentligt fra klinisk diagnostik inden for den ortodokse medicin. Der er desuden i de senere år kommet flere videnskabelige publikationer, der dokumenterer en effekt af manuel behandling ved visse kliniske tilstande, og internationalt, i Federation International Medicine Manuelle, arbejdes der på en konsensus vedrørende de manuelle diagnostiske og behandlingsmæssige greb. Tidspunktet, for at søge at udbrede kendskabet i Danmark til manuel diagnostik og behandling af bevægeapparatets problemer, synes derfor at være det rette.

Bogen dækker de mest almindelige manuelle teknikker, anvendt af danske læger og fysioterapeuter — specielt High Velocity, Lou) Amplitude Thrust (,,Manipulation"), Muskel Energi Teknik, Myofasciel Release, Maitland teknik og McKenzie teknik samt Muskelkontrol.

Vi er meget taknemmelige for samarbejdet med Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin, specielt Lene Krøyer, Gerd Lyng, Torben Halberg, Niels Jensen og Finn Johannsen, ligesom vi er meget taknemmelige for et positivt samarbejde med Faggruppen for Manuel Terapi under Danske Fysioterapeuter, ved Inge Ris og Hans Kroman Knudsen, og med Dansk Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi (McKenzie Instituttet), repræsenteret ved Lene Skytte og Anne Juul Sørensen.

Varighed: 1 år
Pris: kr.499